Sunday, June 10, 2007

प्रश्न....?

फलाटावर नादे बोलकी शांतता
रूळावरून गाडी कुठे गेली

निःशब्द लेखणी पोरकी पुस्तके
भरलेली वही कुठे गेली

लपून बसण्या अ।भाळ पुरेना
अभंगांची ताटी कुठे गेली

करतो साजरा असण्याचा सोहळा
जगण्याची हातोटी कुठे गेली

अभिषेक अनिल वाघमारे

2 comments: