Monday, August 13, 2007

गुरु आहेत..

' गुरु ' आहेत..
निसर्गातील भटकंतीतले ते क्षण ,
' शिकवतात ' जे , समरसून बहरण्याचे महत्व..

' गुरु ' आहेत..
पाखरांच्या सहवासातले ते क्षण ,
' शिकवतात ' जे , घरटयातून झेपेचे महत्व..

' गुरु ' आहेत..
प्राण्यांच्या निरीक्षणाचे ते क्षण ,
' शिकवतात ' जे , बलाढ्यपणे टिकायचे महत्व..

' गुरु ' आहेत..
दु:ख देणारे ते क्षण ,
' शिकवतात ' जे , सुख निद्रेचे महत्व..

' गुरु ' आहेत..
अश्रू पाझरवणारे ते क्षण ,
' शिकवतात ' जे , हास्य कारंजींचे महत्व..

' गुरु ' आहेत..
शत्रूशी सामना होणारे ते क्षण ,
' शिकवतात ' जे , आत्मविश्वासाच्या ताकदीचे महत्व..

' गुरु ' आहेत..
टीकेचा आघात देणारे ते क्षण ,
' शिकवतात ' जे , सुधारणा करण्याचे महत्व..

' गुरु ' आहेत..
स्नेहींच्या विरहाचे ते क्षण ,
' शिकवतात ' जे , मनोमिलन जपण्याचे महत्व..

अन,

' गुरु ' आहेत..
सुन्न करणारे मॄत्यूचे ते क्षण ,
' शिकवतात ' जे , जानदार क्षणभंगुरत्वाचे महत्व..

क्षण अन क्षण आहे ' गुरु ' ,
" शिका , घडा अन बना स्वत:ही ' गुरु ' "
गुरुपौर्णिमेदिनी मंत्र हा उच्चारू..

- स्वप्ना कोल्हे