Wednesday, June 20, 2007

असे उदास दिवस जातात ....

इंबोक्स नाही भारत महिनॉं महिने
पेज वर एक नवा स्कराप नाही दिसत
चाट लिस्ट वर कोणी कोणी महणून ओन् लाईन नाही दिसत
असे उदास दिवस जातात ....
कोणी तरी यावे आन् एक फॉरवॉर्ड जेपीजी तरी टाकावे
तेवढाच डेस्क टॉप वर जेपीजी तरी बदलेल
असे उदास दिवस जातात .... कसे सांगावे

सुनैना

1 comment:

Aditya Narayan Joshi said...

kharay agadi kharay :))

ugach sagle mail id check karunhi 1 "forward" sudhha nahi disat...

fakt "lottery winning notification" chya junk mule 10 new unread messages inbox madhye distat...

ase udas divas jatat...